Trestní oznámení na nakladatelství Naše vojsko

Nejvyššímu státnímu zastupitelství
Policii České republiky - Policejní prezídium

Podávám tímto trestní oznámení pro porušení § 403 a § 404 trestního zákoníku. 

Nakladatelství Naše vojsko vydalo pod názvem „Kalendář 2021 – osobnosti třetí říše“ kalendář s fotografiemi nacistických předáků z doby II. světové války. Jde o válečné zločince a představitele nacismu, tedy hnutí prokazatelně směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Tito představitelé nacismu byli odsouzeni v Norimberském procesu. Stejné vydavatelství prodává a tedy šíří hrnky a trička s fotografiemi stejných osob. Sortiment vydavatelství obsahující uvedené předměty lze vidět na internetové stránce www.nasevojsko.eu.

Prodejem uvedených předmětů dochází k propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť a zášť vůči jiné skupině osob, čímž bez pochyby dochází k naplnění § 403.

Šířením uvedených předmětů dochází dále k projevu sympatie k uvedenému hnutí a tím dochází k naplnění § 404.

Uvedených trestných činů se dopustily osoby, které jednají jménem nakladatelství Naše vojsko, případně další osoby jako zaměstnanci a spolupracovníci kteří se na výrobě uvedených předmětů podílely. Totožnost těchto osob je třeba zjistit vyšetřováním.

V minulosti představitelé nakladatelství obžalovaných z těchto nebo podobných trestných činů argumentovali, že jejich činnost není propagací, neboť ji vykonávají pro zisk a proto nejde o propagaci a tudíž nejde o porušení zákona, který mluví o propagaci. Taková argumentace je nepřijatelná. Je známo, že propagace obecně probíhá nejen bezplatným působením, ale právě i formou prodeje za účelem dosažení zisku. Tak například sportovní kluby prodávají trička a jiné propagační předměty, muzea prodávají rovněž propagační předměty jako jsou hrnky, trička nebo i kalendáře. Nikdo přitom nepochybuje, že byť se tyto předměty prodávají a slouží tedy k dosažení zisku, současně plní úlohu propagačních předmětu a tedy propagují.

Co se týče § 404 lze očekávat, že pachatelé budou argumentovat, že vydání kalendáře s fotografiemi nacistů není vyjádřením sympatií k nim. Lze však argumentovat opět analogicky, že propagační předměty např. sportovních klubů jsou určeny fanouškům, kteří tyto předměty kupují ze sympatie k daným sportovcům. Šíření předmětů s fotografiemi nacistických zločinců proto bezpochyby slouží k veřejným projevům sympatie k čelným představitelům hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a tedy i tomuto hnutí.

Žádám, abych byl vyrozuměn o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno.

V Praze dne 25.5.2020

Ing. Michal Klíma
Předseda správní rady
Nadační fond obětem holocaustu

Čtěte dál