Rada ČT se při právním posouzení opírá o stanovisko koulařky Fibingerové

Zní to neuvěřitelně, ale místopředseda Rady České televize Pavel Matocha argumentoval na zasedání Rady ČT ve sporu o právoplatnost odvolání Dozorčí komise nikoliv posudkem právníka, ale stanoviskem podepsaným koulařkou Helenou Fibingerovou.

Fibingerová byla před deseti lety členkou Rady ČT. Ve svém stanovisku v zásadě tvrdí, že důvody pro odvolání členů Dozorčí komise, které stanoví zákon, nejsou jediné možné, a že Rada může odvolat Dozorčí komisi i z jiných než zákonem taxativně stanovených důvodů. Radní Zdeněk Šarapatka naopak oponoval právním stanoviskem advokátky Hany Marvanové, která jako poslankyně byla předkladatelkou zákona. Z něho vyplývá, že Rada při odvolávání členů Dozorčí komise musí postupovat v souladu se zákonem.

Na Šarapatkův dotaz, zda může sdělit, která právní kancelář zpracovala stanovisko, které Matocha citoval, odpověděl místopředseda Rady doslova: „Nemohu. Mám k tomu dobré důvody a nevidím důvod, proč bych měl odpovídat na vaše otázky“.

Nyní se ukázalo, co bylo tím dobrým důvodem. Dokument, z něhož Matocha citoval (viz zvukový záznam z jednání od 50:35 minuty) totiž nepodepsali žádní právníci, ale koulařka Helena Fibingerová. Dokument je datovaný 14.7.2010 a koulařka ho předložila tehdejší Radě ČT.

To, že odbornému stanovisku právních kanceláří, usnesení Senátu Parlamentu České republiky a názoru ministra kultury Rada čelí právním rozborem zpracovaným koulařkou, byť úspěšnou, je neuvěřitelné. Nicméně že je to opravdu ona, kdo předložil citovaný názor, je možné se přesvědčit na webu České televize, kde je tento posudek přiložený jako příloha č. 2 s názvem Stanovisko členky Rady české televize Heleny Fibingerové k odvolání Dozorčí komise k zápisu z jednání Rady ČT ze dne 14.7.2010.

Čtěte dál