Spolek MediaForum

Účelem spolku MediaForum je podporovat rozvoj médií, a to zejména:

  • Podpora profesního vzdělávání pracovníků v médiích
  • Podpora zakládání a šíření nových digitálních médií
  • Podpora vzdělávání v oblasti nových a digitálních médií
  • Podpora výchovy dětí a mládeže k mediální gramotnosti, mediální kultuře a porozumění médiím
  • Podpora šíření informací a odborných znalostí o médiích a z mediální oblasti
  • Vyhledávání a podpora mladých talentů
  • Podpora médií v odhalování korupce
  • Podpora demokratických principů v médiích

Jménem spolku jedná předseda.

Předsedou spolku je Ing. Michal Klíma.

Spolek MediaForum je registrovaný od 15.10.2012. Do veřejného rejstříku byl zapsán k 1.1.2014. Spisová značka L24903 vedená u Městského soudu v Praze.