Novináři žádají omluvu od premiéra

Čtyři desítky novinářů žádá předsedu vlády Andreje Babiše, aby se omluvil za urážky novinářů webu Deník Referendum, které pronesl ve sněmovně. Petici inicioval web Forum 24. Redakce přijímá další podpisy na adrese info@forum24.cz. Výzvu podepsali mj. Dalibor Balšínek, Robert Čásenský, Johana Hovorková, Michal Klíma, Alexandr Mitrofanov, Václav Moravec, Jiří Pšenička, Karel Steigerwald, Pavel Šafr a Erik Tabery.

TEXT VÝZVY

Pane ministerský předsedo,

ve čtvrtek 12. listopadu 2020 jste v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pronesl na adresu našich kolegů větu: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“ Tento výrok není možné nechat bez reakce a přiměřeného protestu. Proto jsme se jako novináři a vedoucí českých redakcí rozhodli vyjádřit náš principiální nesouhlas s urážením našich kolegů.

Podle našeho mínění se jedná o skandální výrok, který poškozuje novinářskou profesi jako takovou a je naprosto nepřijatelný od nejvyššího představitele exekutivní moci. Proto Vás vyzýváme, abyste se za svá slova bezvýhradně omluvil.

Mnozí z nás zastávají odlišné světonázorové postoje nežli kolegové v Deníku Referendum. To ale nic nemění na tom, že si jejich novinářské práce vážíme. To se týká i konkrétních reportáží o tématu otrávené vody v řece Bečvě, v jejichž kontextu Váš výrok zazněl a které navzdory Vašemu mínění respektují základní standardy novinářské profese, jimiž se sami řídíme.

Váš útok na redakci Deníku Referendum považujeme za nevybíravý výpad na novinářskou profesi jako takovou. V Evropské unii se v poslední době značná pozornost věnuje otázce dodržování pravidel „vlády práva“ a také postavení svobodných médií. Česká republika má dokonce eurokomisařku pečující o dané portfolio. I v tomto kontextu pokládáme Váš útok na naše kolegy za zcela nepřijatelný, protože ohrožuje reputaci České republiky na evropské scéně. I z tohoto důvodu Vás vybízíme k omluvě.

Aktuální úplný seznam signatářů najdete na webu Forum 24.

Čtěte dál